OpenBSD 7.3 | Linuxiarze.pl

Theo de Raadt poinformował o wydaniu nowej wersji OpenBSD 7.3.

OpenBSD jest uniksowym, niezależnym systemem operacyjnym z rodziny BSD. Projekt powstał w 1995 roku na skutek rozłamu w zespole NetBSD. Założycielem OpenBSD był kanadyjski programista Theo de Raadt.

Nowe wydanie dostarcza dużą liczbę zmian, poprawek oraz aktualizacji pakietów, m.in.:
– dodano wiele usprawnień w jądrze
– usprawniono SMP (przetwarzanie symetryczne; ang. symmetric multiprocessing)
– poprawiono wsparcie dla Direct Rendering Manager i sterowników graficznych
– poprawiono obsługę maszyn wirtualnych (VMM/VMD)
– poprawiono wsparcie dla urządzeń sieciowych
– dodano poprawki w instalatorze systemu
– naprawiono wykryte wcześniej błędy związane z bezpieczeństwem

Zaktualizowano pakiety, m.in.:
– zlib 1.2.13
– LibreSSL 3.7.2
– OpenSSH 9.3 i OpenSSH 9.2
– CMake 3.25.2
– GNOME 43.3
– MariaDB 10.9.4
– Mozilla Firefox 111.0 and ESR 102.9.0
– Mozilla Thunderbird 102.9.0
– PostgreSQL 15.2
– Python 2.7.18, 3.9.16, 3.10.10, 3.11.2
– Qt 5.15.8 i 6.4.2
– SQLite 2.8.17 i 3.41.0
– Sudo 1.9.13.3
– Vim 9.0.1388 i Neovim 0.8.3
– Xfce 4.18

Obrazy instalacyjne systemu dla maszyn amd64, i386, arm64 oraz armv7 można pobrać z naszego portalu.

Read more here: Source link